Monitorizare pentru analiza rețelei ComPass 2.0

Indicator direcțional de scurtcircuit și defect cu pământul ComPass B 2.0 cu monitorizare de înaltă precizie și ComPass Bs 2.0 sau ComPass D cu funcție de control a comutării

ComPass B 2.0 & ComPass D

ComPass B 2.0 este potrivit în special pentru utilizarea în acele stații dintr-o rețea de medie tensiune care sunt integrate într-un sistem de teleconducere. Pe lângă funcția de scurtcircuit și defect cu pământul, ComPass B 2.0 furnizează valorile măsurate ale curentului, tensiunii și puterii de la stație pentru transmiterea către centrul de control. Pentru toate valorile măsurate pot fi definite limite, care pot fi transmise și în centrul de control.

Pe lângă funcțiile ComPass B 2.0, ComPass Bs 2.0 si ComPass D oferă o funcție de control pentru comutarea unui separator de sarcină sau a unui întrerupător. O alocare a intrărilor binare libere în combinație cu o logică programabilă (funcționalitate PLC) permite utilizatorului să definească condițiile de comutare într-o manieră flexibilă.

ComPass D este un indicator direcțional de scurtcircuit și defect cu pământul la care funcția de monitorizare și control se realizează prin Ethernet, spre deosebire de ComPass Bs 2.0 la care acestă funcție se realizează prin RS485/Modbus-RTU.

Indicator de scurtcircuit și defect cu pământul ComPass A 2.0 cu măsurare de înaltă precizie

ComPass A 2.0

ComPass A 2.0 este potrivit pentru utilizarea în stațiile din rețelele de medie tensiune integrate într-un sistem de teleconducere de la distanță a distribuției de energie electrică. Valorile curentului de declanșare și valorile curentului înainte de defect sunt înregistrate cu marca temporală. Pe lângă funcția de scurtcircuit și defect cu pământul, ComPass A 2.0 măsoară temperatura, de exemplu a unui transformator sau a stației de transformare cu senzorul PT100. ComPass A 2.0 furnizează informațiile colectate, valorile măsurate și limitele acestora, pentru a fi transmise în centrul de control.

Indicare direcțională a defectului pentru localizarea mai rapidă Sigma D

Indicator direcțional de scurtcircuit și de defect cu pământul Sigma D, Sigma D⁺ și Sigma D⁺⁺

Sigma D++

Sigma D, Sigma D+ și Sigma D++ sunt indicatoare combinate de scurtcircuit direcțional și de defect direcțional cu pământul pentru rețelele de distribuție de medie tensiune. Dispozitivele sunt alimentate prin intermediul senzorilor de curent. Informația de tensiune va fi preluată dintr-un sistem integrat de detectare a tensiunii (seria Wega), dintr-o interfață HR sau de la izolatori capacitivi.

Sigma D+ oferă metode suplimentare de detectare a defectelor cu pământul pentru rețelele cu neutru compensat sau izolat. Pentru metoda defectului tranzitoriu cu pământul folosind Sigma D+, senzorul de curent sumator este obligatoriu, iar alimentarea auxiliară este opțională.

Sigma D++ oferă metode suplimentare de detectare a defectelor cu pământul pentru rețelele cu neutru compensat sau izolat. Pentru metoda defectului tranzitoriu cu pământul sunt necesari doar trei senzori de curent monofazați, dar alimentarea auxiliară este obligatorie. Conectarea unui senzor de curent sumator este opțională. Pentru toate celelalte metode nu este necesară alimentarea auxiliară, dacă curentul de sarcină este >5A.

Indicator direcțional de defect Sigma DM cu comunicație Modbus

Sigma DM

Sigma DM este un indicator direcțional de scurtcircuit și defect cu pământul cu indicație clară a direcției defecțiunii. Este echipat cu o interfață RS485 pentru transmiterea valorilor măsurate și a mesajelor de eroare prin protocolul Modbus RTU. Cu Sigma DM, sunt furnizate 6 metode de localizare a defectului cu pământul pentru toate tratamentele punctului neutru și, de asemenea, sunt implementate metode active de localizare a defectului cu pământul, cum ar fi localizarea impulsurilor. Două intrări digitale sunt liber configurabile și pot detecta mesaje de stare, cum ar fi stările de comutare, pe lângă funcția de testare/resetare. Pregătirea pentru funcționare este indicată prin LED-ul de stare. Nu este necesară nicio tensiune auxiliară pentru detectarea defecțiunilor, dacă curentul de funcționare este >5 A, cu excepția metodei tranzitorii de defect cu pământul. Pentru transmisia de date la distanță prin RS485 cu Modbus RTU, trebuie conectată o tensiune auxiliară.

Indicare selectivă pe fază a defectului Sigma 2.0

Indicator de scurtcircuit Sigma 2.0

Sigma 2.0

Sigma 2.0 este un indicator de scurtcircuit selectiv pe fază. Este conceput pentru a detecta, afișa și indica de la distanță scurtcircuite în rețelele de distribuție de medie tensiune. Curentul este măsurat prin intermediul a trei senzori de curent monofazați. Prin utilizarea noilor senzori, adaptarea la serii mai avansate de indicatori este posibilă în orice moment, fără a schimba senzorii. Există două criterii de răspuns pentru detectarea scurtcircuitului, valoare de răspuns fixă cu întârziere de răspuns sau auto-ajustare pe baza curentului de sarcină.

Versiunea Sigma 2.0 AC/DC poate fi conectată la o sursă auxiliară. Dacă alimentarea auxiliară este întreruptă în cazul unei defecțiuni, indicatorul LED poate funcționa folosind un condensator de rezervă timp de până la 8 ore.

Indicator de scurtcircuit si defect cu pământul Sigma F+E 2.0 și Sigma F+E 3 2.0

Sigma F+E 2.0 & Sigma F+E 3 2.0

Sigma F+E 2.0 este un indicator combinat de scurtcircuit și defect cu pământul. Sigma F+E 3 2.0 este de asemenea un indicator combinat de scurtcircuit și defect cu pământul având în plus două LED-uri dedicate pentru a afișa tipul exact de defect: LED-ul roșu I>> semnalează un scurtcircuit, în timp ce LED-ul galben IE> semnalează un defect cu pământul.

Datorită principiului de măsurare, indicarea defectului cu pământul este potrivită pentru rețele cu impedanță scăzută, cu neutru legat la pământ și izolat. Curentul este măsurat prin intermediul a trei senzori de curent monofazați. Acest lucru permite detectarea și indicarea defectelor selectiv pe fază. Există două criterii de răspuns pentru detectarea scurtcircuitului, valori fixe de răspuns cu întârziere de răspuns sau auto-ajustare pe baza curentului de sarcină.

Versiunile Sigma F+E 2.0 AC/DC și Sigma F+E 3 2.0 AC/DC pot fi conectate la o sursă auxiliară. Dacă alimentarea auxiliară este întreruptă în cazul unei defecțiuni, indicatorul LED poate funcționa folosind un condensator de rezervă timp de până la 8 ore.

Indicator de scurtcircuit si defect cu pământul pentru retehnologizare Sigma plus

Sigma plus

Sigma plus dispune de toate funcțiile oferite de dispozitivele Sigma și Sigma F+E, astfel putând fi folosit ca indicator de scurtcircuit sau ca indicator combinat de scurtcircuit și defect cu pământul. Acest dispozitiv este pregătit pentru a fi folosit la modernizare: schimbați sau înlocuiți indicatoarele vechi cu Sigma plus fără a înlocui transformatoarele de curent deja existente în echipamentul de distribuție. Sigma plus are un comutator de selecție care este utilizat pentru a adapta dispozitivul la toate transformatoarele de curent.

Versiunea Sigma plus AC/DC poate fi conectată la o sursă auxiliară.

Indicator de scurtcircuit și defect cu pământul cu transferul semnalelor prin cabluri de fibră optică Opto 3.0

Opto F 3.0 & Sigma Opto F+E 3.0

Opto F 3.0 este un indicator de scurtcircuit, iar Opto F+E 3.0 este un indicator combinat de scurtcircuit și defect cu pământul, ambele fiind concepute pentru a detecta, afișa și transmite la distanță curenții de scurtcircuit în rețelele de distribuție de medie tensiune. Aceste indicatoare pot fi utilizate în toate echipamentele de comutație de medie tensiune. Cablurile de fibră optică asigură izolarea electrică între transformatoarele de curent, montate pe cablu neecranat sau pe bară, și unitatea de afișare când are loc transferul semnalelor. Transformatoarele de curent au o capacitate integrată de detectare a pragului de declanșare. Atunci când curentul de declanșare prestabilit este atins sau depășit, impulsurile de lumină emise vor fi transmise prin cablurile de fibră optică către indicator.

Indicator de scurtcircuit Alpha E și Alpha M

Alpha E & Alpha M

Indicatorul Alpha este proiectat pentru a detecta, afișa și transmite la distanță defectele de scurtcircuit în rețelele de distribuție de medie tensiune. Indicația este declanșată de un curent de scurtcircuit și rămâne activă până când dispozitivul este resetat. Indicatorul Alpha E poate fi resetat de la distanță, în timp ce Alpha M poate fi resetat manual.

Indicator de defect cu pământul Earth Zero și Earth Zero Flag

Earth Zero & Earth Zero Flag

Earth Zero este un indicator de defect cu pământul conceput pentru a detecta, indica local și raporta la distanță curenții de defect cu pământul în rețelele de distribuție de medie tensiune. Un transformator de curent sumator monitorizează curentul tuturor celor trei conductori de faze în timp ce electronica unității de afișare evaluează măsurătorile. Când pragul de sensibilitate la defect este depășit, un LED roșu va începe să clipească și un steag mecanic devine vizibil (Earth Zero Flag). În plus, contactele de indicare la distanță sunt alimentate. De asemenea, este activată o lampă de semnal extern specifică sistemului (disponibilă opțional).

Indicator cu monitorizare de la distanță pentru afișarea declanșării Trip Flag

Trip Flag

Indicatorul Trip Flag este un releu indicator pentru două indicații independente. Este potrivit pentru afișarea declanșării dispozitivelor de protecție alimentate cu transformatoare de curent cu ieșire de impuls electric. Pe lângă afișaj, sunt activate releele de ieșire. Fiecare ieșire are 2 contacte comutatoare. Contactele de ieșire și afișajul sunt blocate și sunt resetate manual printr-un buton rotativ. Indicatorul de declanșare este potrivit pentru releele de protecție care au impulsul electric al ieșirilor de 24 V DC și E ≥ 0,01 Ws.

Monitorizarea curenților de retur în sistemele feroviare cu Polaris

Polaris

Polaris efectuează o monitorizare continuă a cablurilor de conectare paralele în sistemele feroviare, care transportă de obicei curentul de retur. Dacă conexiunea unuia dintre aceste cabluri se deteriorează, indicatorul o va detecta și o va afișa selectiv. În plus, orice creștere nedorită a potențialului pământului este detectată și afișată. Evenimentele de mai sus sunt raportate la distanță la centrul de control. Acest lucru permite managementului sistemului feroviar să trimită echipa de service la punctul de defect într-un mod precis planificat.